Spring til indhold

Råd og vejledning til pårørende

Som pårørende til den, der har brug for fx hjælpemidler, praktisk hjælp, pleje, træning og sygepleje kan kontakt med kommunen opleves som en ny og ukendt verden. Den verden vil Afdeling for Pleje og Omsorg gerne vejlede dig om.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på via Vordingborg Kommunes hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os på telefon 55362910 på hverdage kl. 10-12 - for hjælpemidler dog kl. 10-11.

Læs folderen "Råd og vejledning til pårørende"

Det er også muligt at søge viden om helbred, sundhed og mange andre spørgsmål på eksempelvis www.borger.dk www.helbredsprofilen.dk www.sundhed.dk www.lægevejen.dk www.medicin.dk www.rejsekortet.dk www.movia.dk