Spring til indhold

Hvilke forudsætninger skal man have?

  • For at søge skal du være nærtstående og være tilknyttet arbejdsmarkedet som lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller arbejdsledig.
  • Nærtstående kan være ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med en så nær tilknytning, at det findes nærliggende at pasningen varetages af denne person.
  • Arbejdsledige kan være personer, der modtager kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller er hjemmegående uden at modtage offentlige ydelser. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt Jobcentret.