Spring til indhold

Hvem er omfattet?

Det er en betingelse, at:

  • alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejeforholdet svarer til fuldtidsarbejde
  • der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet
  • kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående