Spring til indhold

Sagsbehandling - Ledsageordning

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilget ledsagelse, hvis du i forvejen modtager ydelser fra denne afdeling.

 • Hvis du får hjælp fra Afdeling for Pleje og Omsorg, er det en sagsbehandler fra denne afdeling, der behandler din ansøgning.

 • Sagsbehandleren samler allerede kendte oplysninger i din sag.

 • Vi kommer på et hjemmebesøg, hvor vi skal tale om:

  • Dit funktionsniveau

  • Dine ønsker og behov for hjælp/støtte

  • Råd og vejledning om ordningens indhold.

  • Kommunens forventninger og krav til dig.

 • Vi skal muligvis indhente lægelige oplysninger.

 • Herefter træffes en afgørelse.

Sagsbehandlingstid

 • Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning.

 • Hvis vi skal indhente lægelige oplysninger, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.

 • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 8 uger overskrides.

Hvis ledsageordningen bliver bevilget  

 •  En administrativ medarbejder kontakter dig om det videre forløb.