Spring til indhold

Sagsbehandling

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilliget ordningen og fastsætter tidsforbruget. 

 • Sagsbehandleren samler allerede kendte oplysninger i din sag.

 • Sagsbehandleren kommer på et hjemmebesøg, hvor vi skal tale om:

  • Dit funktionsniveau.

  • Dine ønsker og behov for hjælp/støtte.

  • Råd og vejledning om ordningens indhold.

  • Kommunens forventninger og krav til dig.

  • Vi skal muligvis indhente lægelige oplysninger.

 • Herefter træffes en afgørelse.

 • Hvis vi bevilger ordningen, fastsætter vi tidsforbruget.

 • Sagsbehandlingstiden er op til fire måneder fra vi modtager din ansøgning.

 • Hvis vi skal indhente lægelige oplysninger, kan sagsbehandlingstiden blive forlænget.

 • Vi sender et brev til dig, hvis vores sagsbehandlingstid overskrides.