Spring til indhold

Opfølgning efter bevilling

  • Afdeling for Psykiatri og Handicap foretager efter bevillingen en løbende vurdering af dine behov. 

  • Du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.