Spring til indhold

Personlig pleje

Du kan få hjælp, hvis du har en funktionsnedsættelse, der har en sværhedsgrad, der gør, at du ikke selv kan udføre op­ga­ver ved personlig pleje, og der ikke er en rask ægtefælle eller andre i hus­standen, der kan varetage opgaverne.

Al hjælp ydes ud fra en konkret, individuel vurdering af den enkeltes behov. Forskellige borgeres hjælp kan så­ledes ikke sammenlignes.

Hjælp til

  • af- og påklædning
  • personlig hygiejne
  • bad
  • toiletbesøg

Hvis du er berettiget til hjælp til personlig pleje, er der tre valgmuligheder:

  • Hjemmehjælp fra Vordingborg Kommune.
  • Hjemmehjælp fra et privat firma, som er godkendt af Vordingborg Kommune.
  • En person efter eget valg til at udføre opgaverne. Denne person skal godkendes af Vordingborg Kommune.

Du kan kontakte Visitationsenheden for nærmere information.

Hjælpen er gratis.