Spring til indhold

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med den hjælp, du får, eller med en afgørelse om hjemmehjælp, har du forskellige muligheder for at klage.

 • Klage over afgørelse om hjælp
  Du kan klage over den afgørelse om personlig og praktisk hjælp, der er truffet.
  Klagen skal være skriftlig og indgives til Afdeling for Pleje og Omsorg inden fire uger fra den dato, hvor du har modtaget vores afgørelse.
  Hvis du ønsker at klage mundtligt, kan Afdeling for Pleje og Omsorg hjælpe med at formulere en skriftlig klage.
  Vi har pligt til at vurdere afgørelsen igen, og du får en skriftlig afgørelse. Hvis vi fastholder afgørelsen, videresender vi klagen til Ankestyrelsen sammen med de oplysninger, der ligger til grund for sagen.
 • Klage over sagsbehandling og serviceniveau
  I første omgang skal du henvende dig til lederen af Afdeling for Pleje og Omsorg, hvis du er utilfreds med visitatorens håndtering af sagsbehandlingsforløbet eller serviceniveauet.
  Du kan klage over serviceniveau eller sagsbehandling til Social- og Sundhedsudvalget, der er den politisk ansvarlige myndighed for serviceniveauet og for kommunens aktiviteter.
 • Klage over levering af hjælpen af andre leverandører end kommunen
  Hvis du er utilfreds med personalets måde at udføre hjælpen på, med omgangstone, optræden eller lignende, skal du kontakte lederen hos leverandøren af hjælp.