Spring til indhold

Sagsbehandling

  • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret og individuel vurdering beslutter, om du er berettiget til at få dækket dine merudgifter og fastsætter beløbet.
  • Senest 10 arbejdsdage efter at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.
  • Når vi har modtaget din ansøgning, vil den blive behandlet hurtigst muligt og senest inden for 12 uger.
  • For at overholde tidsfristen er det en forudsætning, at vi har de nødvendige oplysninger.