Spring til indhold

Overgang fra barn til voksen

I god tid før den unge bliver 18 år, skal I modtage rådgivning om de muligheder, der findes, når jeres barn fylder 18 år.

På dette tidspunkt bliver han eller hun personlig myndig og får derfor sin egen sagsbehandler.

Herefter er det kun, hvis den unge selv ønsker det, at I kan deltage ved møder med sagsbehandleren (som bisiddere).

 

Hvis jeres barn har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan I søge om værgemål. Det vil sige, at enten en af jer eller en helt anden person, kan handle på den uges vegne.

I kan søge rådgivning og vejledning om værgemål hos jeres sagsbehandler eller i Familieretshuset - den tidligere Statsforvaltning.

 

I skal være opmærksomme på, at den unges overgang til voksenlivet ændrer på de ydelser, tilbud og rutiner, som tidligere har været en del af jeres hverdag.

 

Indtil nu har fokus ved vurderingen af jeres barns behov for støtte været på jer som familie.

 

Når jeres barn bliver myndigt, er han eller hun ikke længere omfattet af jeres forsørgelsespligt, så myndighederne vil herefter først og fremmest fokusere på den unges egne forhold og behov, og altså ikke længere se på familiens samlede situation.

Det betyder bl.a., at en række merudgifts-ydelser og tabt arbejdsfortjeneste uden varsel ophører når jeres barn fylder 18 år.

 

I skal derfor i god tid overveje, hvad de ændrede vilkår betyder for jer som familie.

 

Søg rådgivning hos jeres sagsbehandler eller læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs mere i pjecen: Fra ung til voksen – fysisk og psykisk funktionsnedsættelse