Spring til indhold

Bolig i en anden kommune

  • Hvis du bor i en anden kommune og vil søge plejebolig i Vordingborg Kommune, skal du først ansøge i den kommune, du bor i (bopælskommune). Kriterierne for tildeling af en plejebolig skal være opfyldt både i din bopælskommune og i Vordingborg Kommune.

  • Når din bopælskommune har behandlet din ansøgning, sender de ansøgning og relevante papirer til Vordingborg Kommune.

  • I Vordingborg Kommune behandles din ansøgning af en visitator, og du får en skriftlig afgørelse.

  • Kommunalbestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at udefrakommende midlertidigt ikke kan optages på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere  

 

  • Hvis du bor i Vordingborg Kommune og gerne vil søge plejebolig i en anden kommune, skal du først søge her i din bopælskommune (Vordingborg). Du skal opfylde kriterierne for plejebolig i både Vordingborg Kommune og i den kommune, du gerne vil flytte til.

  • Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en kommune af en række nærmere fastsatte grunde, herunder f.eks. for at bevare tæt kontakt til nære pårørende i tilflytningskommunen.