Spring til indhold

Voksne med særlige behov

  • Kommunen kan tilbyde aflastning til personer, der passer en nær pårørende med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Kontakt Afdeling for Psykiatri og Handicap, hvis du vil søge om aflastning.