Spring til indhold

Akutstue

  • Hvis du er borger i Vordingborg Kommune med en akut opstået, lettere sygdom, der kræver tætte observationer og behandlinger foretaget af en sygeplejerske eller sosu-assistenter, kan du søge om ophold på en akutstueplads på Præstø Multicenter. Opholdet er i en tidsbegrænset periode på højest 14 dage. Opholdet kan ikke forlænges som aflastningsophold eller ventebolig.

  • Visitation sker gennem vagthavende sygeplejerske i de enkelte distrikter.

  • Efter det tidsbegrænsede ophold skal du hjælpes i eget hjem. Hvis dette ikke er muligt, kan du søge aflastningsophold, ældre eller plejebolig - efter behov. 

  • Opholdet samt transport til og fra opholdet er gratis.