Spring til indhold

Sagsbehandling og ventetid

  • Din ansøgning behandles af en visitator (sagsbehandler) i Afdeling for Pleje og Omsorg.
  • Når vi har modtaget dit udfyldte ansøgningsskema, kontakter vi dig inden for 8 uger for at aftale et visitationsbesøg i hjemmet.
  • Du kan invitere pårørende eller en bisidder til at deltage ved besøget.
  • Visitatoren vurderer dit funktionsniveau og din samlede situation. Hvis der er behov for det, kan visitatoren indhente oplysninger fra relevant plejepersonale i hjemmepleje, sygepleje, dagcenter eller sundhedscenter.
  • Der kan være brug for, at du giver dit samtykke til, at vi kan indhente flere oplysninger fra læge, speciallæge, sygehus eller anden samarbejdspartner.

    Senest tre uger efter visitationsbesøget får du en skriftligt afgørelse.
  • Det er de personer med det største og mest akutte behov, der får en plejebolig først. I vurderingen af dit behov indgår sociale, fysiske, psykiske og økonomiske forhold.
  • Derfor kan vi ikke sige, hvor lang tid der går, før du får en plejebolig.
  • Hvis du kun søger en bolig inden for et bestemt område, må du dog forvente længere ventetid.