Spring til indhold

Økonomi i en plejebolig

  • Plejeboliger er omfattet af lejelovgivningen. Det vil sige, at du får en lejekontrakt og skal betale husleje, varme, antennebidrag m.v. Huslejen fastsættes efter boligens størrelse og placering.
  • Ved indflytning skal du betale et boligindskud. Hvis du ikke selv kan betale boligindskuddet, kan du søge om et lån til indskuddet.
  • Du kan søge boligstøtte til en plejebolig. Boligstøtten beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark.
  • Madservice leverer forplejningen, og du kan se de aktuelle priser på Vordingborg Madservice.

Takster for madservice og vask af tøj og linned mm.