Spring til indhold

Ældre

  • Vordingborg Kommune tilbyder midlertidige ophold på et af kommunens plejecentre. Inden du får tilbudt et midlertidigt ophold vurderer vi, om du kan hjælpes på andre måder, f.eks. ved hjælp eller mere hjælp i hjemmet.
  • Tilbuddet gives til personer, der har behov for et midlertidigt ophold. Det kan eksempelvis være, hvis den, der passer personen i det daglige, på grund af sygdom, ferie eller lignende, er forhindret heri eller af anden årsag har brug for aflastning i plejen. Det kan også være en døende borger, som er utryg ved at være hjemme.
  • Der skal betales et beløb til dækning af udgifter til kost, vask, husholdningsartikler og leje af linned. Der opkræves ikke hus­leje. Beløbet opkræves efter endt ophold eller hver den 1. i måneden.
  • Du skal selv medbringe mindre hjælpemidler som rollator, stok, trykaflastende madras, sejl til forflytning, bleer og engangsvaskeklude samt personlige toiletsager.
  • Du skal også medbringe al din medicin, både doseringsæsker og medicinglas.
  • Du kan låne sengelinned og håndklæder. Der er plejeseng med standardmadras, sengebord og møbler på aflastningstuen.
  • Bade-/bækkenstol og lift findes på aflastningspladserne, men de bliver nogle gange brugt af flere personer.