Spring til indhold

Sagsbehandling

  • Det er Hjælpemiddelteamet i Afdeling for Psykiatri og Handicap, der vurderer din ansøgning og træffer den endelige afgørelse.
  • Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen og orientere dig om vores tidsfrist for sagsbehandlingen. 
  • Sagsbehandlingstiden er op til 12 uger.
  • Når vi skal træffe en afgørelse, har vi oftest behov for at indhente oplysninger om dit helbred, udtalelser m.v., hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden.
  • Inden vi træffer afgørelse, vil vi i nogle tilfælde sende dig de oplysninger, som skal danne baggrund for vores afgørelse, så du kan få mulighed for at give dine kommentarer.
  • Hvis vi bevilger hjælpemidlet, kan der være være leveringstid fra leverandøren.
  • Hvis du har akut behov for et hjælpemiddel, vil vi behandle din ansøgning / henvendelse snarest muligt, og du modtager ikke et kvitteringsbrev.
  • Sagsbehandlingstiden på akutte hjælpemidler er 1-2 dage.