Spring til indhold

Ferieophold med hjælpemidler

  • Hvis du allerede har hjælpemidler i dit eget hjem og skal på et længere ferieophold, vil Vordingborg Kommune være behjælpelig med udlån af hjælpemidler under ferieopholdet.
  • Du kan kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap senest en uge før opholdet. 
  • Er du borger i en anden kommune og skal på et ferieophold i Vordingborg Kommune, skal du kontakte din bopælskommune vedr. udlån af hjælpemidler.
  • Hvis der under besøget opstår en akut forværring af din tilstanden, så hjælper Vordingborg Kommune.