Spring til indhold

Sagsbehandling

  • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der vurderer din ansøgning og træffer den endelige afgørelse.

  • Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.  

  • Du vil få tilbudt en vejledende samtale, inden vi starter vores sagsbehandling.

  • Når vi skal træffe en afgørelse, skal vi indhente oplysninger om dit helbred og dit kørselsbehov, hvilket kan medføre at tidsrammen for en afgørelse forlænges.

  • Du vil formentlig få besøg af én af kommunens ergoterapeuter - du vil få et brev om tidspunkt og besøgets indhold.

  • Inden vi træffer afgørelse, vil vi sende dig de oplysninger, som skal danne baggrund for vores afgørelse, så du kan få mulighed for at give dine kommentarer.

  • Sagsbehandlingstiden er op til 10 måneder.