Spring til indhold

Hvis du får bevilget støtte

  • Støtten gives til den bil, som er billigst egnet.

  • Det er enten en almindelig personbil, eller hvis du er afhængig af kørestol, kan det være en kassebil. 

  • Du skal afprøve den billigst egnede bil, inden vi beregner den endelige støtte.

  • Støtten ydes som et rentefrit lån på max 179.000 kr.  inkl. moms, (2016-sats), dog højst bilens købesum. Beløbet reguleres én gang årligt. Halvdelen af lånet skal tilbagebetales over seks år.

  • Du skal selv afholde udgifter til drift og vedligeholdelse af bilen.

  • Du skal kaskoforsikre bilen for den fulde værdi inkl. den eventuelle særlige indretning.

  • Både før og efter en bevilling har du pligt til at oplyse om ændringer i din helbredstilstand og øvrige forhold, som kan have betydning for tildeling af støtten.