Spring til indhold

Sagsbehandling

  • Det er Hjælpemiddelteamet i Psykiatri og Handicap, der vurderer din ansøgning og træffer den endelige afgørelse.

  • Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.

  • Sagsbehandlingstiden er op til 6 måneder.

  • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægeerklæringer, udtalelser, afprøvninger eller deltagelse fra anden part, kan det forventes, at tidsrammen for en afgørelse forlænges.

  • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på to måneder overskrides.

  • Tidsfristerne er et udtryk for forventet sagsbehandlingstid og forventet afgørelse. Derudover kan der være leveringstid på det bevilgede hjælpemiddel.

  • Inden vi træffer en afgørelse, vil vi sende dig de oplysninger, som skal danne baggrund for vores afgørelse, så du kan få mulighed for at give dine kommentarer.