Spring til indhold

Pressemeddelelse

VORDINGBORG KOMMUNE BLEV PRÆMIERET FOR INDSATSEN: FRA ARBEJDSLIV TIL SENIORLIV

Tiltaget i Vordingborg Kommune tager afsæt i undersøgelser, der viser, at for mænd kan overgangen fra arbejdsliv til seniorliv være vanskelig og rumme risiko for mistrivsel. Gennem seks måneder mødes en gruppe mænd to timer om ugen og drøfter handleplaner, besøger foreninger i lokalområdet og taler om sundhedsfremmende emner. Tiltaget har til formål at støtte mændene i at foretage ændringer i deres livssituation, både fysisk, psykisk og socialt. Medarbejderne har erfaring for, at mændene efterfølgende jævnligt mødes. Tiltaget er senest udbredt til kvinder.

Vordingborg Kommunes forebyggende indsats med De forebyggende hjemmebesøg er lovbestemt for de 75-årige og de + 80-årige, samt for grupper af borgere i alderen 65 til 79-år. Den forebyggende indsats varetages af 5 seniorkonsulenter i Afdeling for Pleje og Omsorg. Den forebyggende indsats er beskrevet på Vordingborg Kommunes hjemmeside

https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/forebyggelse-og-traening/forebyggende-hjemmebesoeg/

Seniorkonsulenterne samarbejder tæt med aktivitetscentrene, med patientskoler og med civilsamfundet.

Vordingborg Kommunes koncept med den forebyggende indsats nytter. Mange seniorer har taget viden om ”De Sunde Vaner” til sig. Og flere og flere har et aktivt liv og påskønner samvær og gode oplevelser med andre i aktivitetscentrene eller i foreningslivet.
Vordingborg Kommune forsøger at videreudvikle konceptet fra arbejdsliv til seniorliv yderligere i samarbejde med Københavns Universitet, Center for Sund Aldring CESA, hvor samarbejdet om sund aldring har fundet sted gennem de sidste mange år. Der er netop sendt en ny ansøgning til endnu et projekt afsted.