Spring til indhold

Akut eller kronisk søvnbesvær

Søvnbesvær ses hos ca. 25% af personer over 65 år. Søvnbesvær kan opdeles i akut søvnbesvær eller kronisk søvnbesvær.

Akut søvnbesvær varer højst 2-3 uger og forsvinder oftest af sig selv. Typisk er det et forbigående fænomen, som opstår i relation til en akut begivenhed, positiv eller negativ, og som forsvinder igen, når det akutte er overstået.

Hos nogle fortsætter søvnproblemet dog, selv om belastningen er væk. Hvis søvnbesværet varer over 6 uger, kan der være tale om kronisk søvnbesvær. Her er det meget vigtigt at finde årsagen og rette behandlingen mod denne, idet søvnproblemet dermed ofte vil forsvinde eller mindskes.