Spring til indhold

Fakta

Din evne til at falde i søvn

Træthed og søvnighed har sin egen døgnrytme, som gør, at du ikke kan forvente at sove på kommando, og at der er tidspunkter på døgnet, hvor det normalt er svært at falde i søvn. Ved en normal døgnrytme hvor du sover om natten og er vågen om dagen, har du mest overskud og energi om formiddagen. Midt på eftermiddagen øges trætheden forbigående, og du kan let falde i søvn.
Først på aftenen øges din energi som regel, for igen at dale sidst på aftenen eller hen mod natten. Hvis du har en regelmæssig døgnrytme, vil du være mest træt sidst på aftenen og om natten og falde hurtigere i søvn end på noget andet tidspunkt af døgnet.

Typiske søvnproblemer

Ofte bevæger man sig mindre med alderen, hvilket har en betydning for søvnkvaliteten, fordi kroppen ikke er naturligt træt. Et andet faktum er, at hvis der hviles for meget i løbet af dagen, kan det være svært at sove sammenhængende om natten, fordi den tid der soves om dagen, skal trækkes fra det samlede antal timer, der kan soves i løbet af et døgn. Hvis det samlede søvnbehov er f.eks. 6 timer, og du har sovet 2 timer til middag, er der kun 4 timer tilbage til nattesøvnen.

Et typisk søvnproblem er, at søvnen forstyrres af mange opvågninger, idet man generelt har flere opvågninger i løbet af natten end yngre. Hertil kommer måske vandladningsforstyrrelser, bekymringer, tankemylder, nedtrykthed, krise, indlæggelse eller andre sygdomstilstande, der kan påvirke søvnen.

Derudover griber nogle tidligt til sovemedicin som middel mod søvnproblemer, hvor andre tiltag måske ville være mere hensigtsmæssige, og mange tager sovemedicin uden at kende konsekvenserne.

Akut eller kronisk søvnbesvær

Søvnbesvær ses hos ca. 25% af personer over 65 år. Søvnbesvær kan opdeles i akut søvnbesvær eller kronisk søvnbesvær.

Akut søvnbesvær varer højst 2-3 uger og forsvinder oftest af sig selv. Typisk er det et forbigående fænomen, som opstår i relation til en akut begivenhed, positiv eller negativ, og som forsvinder igen, når det akutte er overstået.

Hos nogle fortsætter søvnproblemet dog, selv om belastningen er væk. Hvis søvnbesværet varer over 6 uger, kan der være tale om kronisk søvnbesvær. Her er det meget vigtigt at finde årsagen og rette behandlingen mod denne, idet søvnproblemet dermed ofte vil forsvinde eller mindskes.

Kilder

Pjece: Sov godt uden sovepiller - Vordingborg Kommune