Spring til indhold

Frivilligt arbejde

Mange ældre beskæftiger sig med frivilligt arbejde, som de finder værdifuldt. Deres personlige netværk udvides, og de oplever glæden ved at hjælpe andre og mødes ofte med stor taknemmelighed, får ros, prestige og status.

Det frivillige arbejde er ofte organiseret lokalt eller gennem Ældre Sagen og kan f.eks. være ”ældre der hjælper ældre” med tilbud om en spiseven, handyman, havehjælper, computerhjælper, telefonsamtaler der hilser godmorgen, gymnastik eller ledsagertjenester. Der kan også være andre typer frivilligt arbejde, som organiseres gennem forskellige hjælpeorganisationer eller patientforeninger.

Ofte føler dem, der arbejder frivilligt, at deres evner og færdigheder kan bruges, og tit opdager de sider af sig selv, som de ikke var klar over.