Spring til indhold

Et tilfredsstillende socialt liv

Ens sociale netværk har stor betydning for livskvaliteten hele livet igennem og har indflydelse på både helbred og levealder. Der er nemlig en sammenhæng mellem det at leve et tilfredsstillende socialt liv og vores helbred, formentlig fordi både vores livsstil, psykiske velbefindende og fysiologi påvirkes af de sociale relationer.

Venner og familie er et vigtigt socialt netværk for de fleste mennesker og spiller ofte en væsentlig rolle i forhold til hjælp og støtte. De fleste er tilfredse med hyppigheden af kontakten med de nære, mens andre ikke vil være til besvær for familiemedlemmer, som kommer mindre gennem årene, mens andre giver udtryk for ikke at have lyst til at have mere kontakt, fordi de har det godt med at være alene.