Spring til indhold

Hvordan tobaksrøg kan skade andre

Det har nogle helbredsmæssige konsekvenser at indånde tobaksrøg. Når man indånder røgen fra tobaksrygning uden selv at ryge, hedder det passiv rygning, og forskere har i en årrække været klar over, at det medfører indånding af kræftfremkaldende stoffer og andre sundhedsskadelige partikler.

Passiv rygning medfører ofte gener som f.eks. irritation af øjne og slimhinder i halsen, hoste, hovedpine samt lugtgener. Men passiv rygning øger også risikoen for kroniske sygdomme som lungekræft, hjerte-karsygdomme samt luftvejslidelser. Selv ganske få cigaretter giver en meget høj koncentration af skadelige partikler i indendørsluften, og når der bliver røget i lokaler, hvor mennesker opholder sig, øges risikoen markant for sygdomme.

Den, der selv ryger cigaretten, inhalerer kun en del af tobaksrøgen. Resten af røgen spredes til omgivelserne og indeholder flere skadelige stoffer, der er farlige at inhalere. Hvis du sammenligner passiv rygning med luftforurening i trafikken, får du et godt indblik i, hvor skadeligt det er at udsætte andre for passiv røg. En undersøgelse viser, at tre cigaretter udstøder over tre gange så mange skadelige partikler, som en person indånder på en meget trafikeret vej i myldretiden. Det hænger sammen med, at tobaksrøg er en kompleks blanding af partikler, gasser og dampe.