Spring til indhold

Hjælp fra pårørende

Når du inddrager dine pårørende, så vær kreative sammen, når I skal lave en plan for, hvem der eventuelt kan udføre de opgaver, som du selv har svært ved at klare. Husk at der kan være mange muligheder, før kommunen bliver inddraget.

Når I taler om, hvilke behov du har og laver aftaler om, hvem fra din familie, venner, nabo eller andet netværk der hjælper, kan I tage udgangspunkt i følgende liste:

  • Hjælp til madlavning (pårørende eller private)
  • Mulighed for at frisør, optiker og fodpleje kommer hjem til dig
  • Rengøringshjælp (eventuelt privat)
  • Havehjælp (eventuelt privat)
  • Besøgsven fra Ældre Sagen eller Røde Kors
  • "Den hjælpende hånd" - hjælp til praktiske gøremål i hjemmet
  • Hjælp til kørsel til familiebesøg, læge mm.
  • Hjemmeplejen yder hjælp til personlig hygiejne.