Spring til indhold

Hjælp fra kommunen

Hvis dine færdigheder svækkes, så kontakt kommunen, der kan tilbyde træning og støtte, så du kan genvinde så meget at din tidligere kunnen som muligt.

Når kommunen støtter dig i at blive mere selvhjulpen, laver I sammen en plan, der tager udgangspunkt i dine ønsker for dit liv og dine tanker om, hvordan din hverdag skal være.

Eksempler fra dagligdagen, hvor du kan støttes i at fastholde et selvhjulpent liv:

  • Tage overtøj på
  • Tage strømper på
  • Klare toiletbesøg på egen hånd
  • Lave mad og vaske op
  • Tage bad
  • Vaske tøj
  • Handle ind.