Spring til indhold

Ønsket om at være uafhængig

Som ældre ønsker langt de fleste at være uafhængige af hjælp så længe som muligt.

I en undersøgelse foretaget af Ældresagen svarer 94%, at det er vigtigt med en egenindsats for at bevare et godt helbred.

Egenindsats handler om at holde sig i gang og selvhjulpen så længe som muligt. Det er både ved at holde sin funktionsevne og krop ved lige i forhold til at klare de daglige gøremål, og ligeledes gøre en indsats for den mentale sundhed ved at træne hjernen, ved f.eks. kryds og tværs, sprog, suduko, opsøge ny viden eller finde på nye aktiviteter.

Sammenhængen mellem fysisk og mental sundhed kan smitte af på den måde, du funger på i hverdagen. F.eks. når der skal købes ind, laves mad, have overblik over sociale arrangementer o.lign. så kan du opleve et større overskud til at kunne finde på løsninger, hvis du både er i mental og fysisk god form.