Spring til indhold

Kilder

Pjece: Hverdagsrehabilitering - Vordingborg Kommune 

Pjece: Hjælpende hænder, Ældre Sagen – Lokalafdelingen for Vordingborg og omegn 

Artikel: Den hjælpende hånd – www.aeldresagen.dk 

Artikel: Hverdagsrehabilitering, Ergoterapeutforeningen – www.eft.dk/hverdag/