Spring til indhold

Hjælp fra andre

Der kan være mange årsager til, at behovet for hjælp opstår. Mange vælger i første omgang at løse behovet selv ved at indvie det nærmeste netværk og tænke i at gøre brug af de muligheder, som eksisterer både ved at trække på familiens og netværkets ressourcer eller gøre brug af de ydelser, private aktører tilbyder f.eks. i form af havehjælp o.lign. På den måde kan der laves en plan for, hvordan hverdagens udfordringer lettes.

Udover det private netværk gør nogle også brug af alternative hjælpemuligheder, som kan være organiseret lokalt. F.eks. tilbyder Ældre Sagens frivillige praktisk hjælp til alle hjemmeboende ældre.

Endeligt kan kommunen tilbyde: træning, støtte og en hjælpende hånd, så du kan genvinde så meget af din tidligere kunnen som muligt. De kan også være med til at vurdere behovet for hjælp, som kaldes en visitation. Derfor er kommunes visitator i langt de fleste tilfælde den, som kontaktes, hvis der opstår situationer, der umiddelbart ikke kan løses uden kommunal hjælp.