Spring til indhold

Gevinster ved at være selvhjulpen

Jo længere tid du oplever at være selvhjulpen, jo større livskvalitet har du - blandt andet fordi du selv er med til at bestemme over eget liv og kan gøre, hvad du har lyst til.

Nogle af de gevinster, der følger med oplevelsen af at være selvhjulpen, er:

  • Større livskvalitet
  • Meningsfuld hverdag på egne præmisser
  • Større selvtillid
  • Opretholde din funktionsevne
  • Forebygge yderligere tab af færdigheder
  • Selvstændighed og værdighed
  • Aktiv hverdag
  • Opretholde di sociale liv
  • Større frihed på egne præmisser