Spring til indhold

Genvinde og bevare færdigheder

Med alderen kan der ske hændelser i livet, som kan påvirke din evne til at klare de praktiske gøremål i samme omfang som tidligere. Når hverdagen ændrer sig, er langt de fleste bekymrede for at skulle være afhængige af andres hjælp.

Selv om dine færdigheder ikke er, som de var før, kan træning, støtte og vejledning gøre det muligt at lære nye måder at udfører opgaverne på, så du kan klare dig på egen hånd igen.

Når du gør en aktiv indsats for at genvinde dine færdigheder og være selvhjulpen, kan du i langt højre grad opretholde en meningsfuld og aktiv hverdag. Samtidig er du med til at forebygge, at din funktionsevne bliver yderligere forværret, så du ikke begrænses af at være for afhængig af andre og kan fastholde din selvstændighed og værdighed længst muligt.

At styrke evnen til at klare sig selv på en værdig måde er målet for de fleste mennesker og således også, at man som svækket får genetableret et aktivt og meningsfyldt liv på egne præmisser, så vidt det overhovedet er muligt.