Spring til indhold

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet

Hvis du vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så skal du være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter.

Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

Udover den daglige moderate aktivitet anbefales det, at du mindst 2 gange om ugen laver motion med høj aktivitet af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.

Er du fysisk aktiv ud over det anbefalede, vil det medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.