Spring til indhold

Fakta

Hvad motion kan forebygge

I takt med at kroppen ældes, og mange automatisk bevæger sig mindre og bruger færre fysiske kræfter, mindskes ens muskelmasse hurtigere, ligesom det tager længere tid at opbygge nye celler og muskler. Mange af de problemer eller udfordringer, du som ældre kan have i hverdagen, kan forebygges, hvis du er fysisk aktiv. Derudover medfører fysisk aktivitet væsentlige funktionsforbedringer, der har speciel betydning for dig i forhold til at kunne opretholde en normal dagligdag og øge livskvaliteten.

Det er dokumenteret, at motion forebygger bl.a. knogleskørhed, hjerte/kar-sygdomme og overvægt. Desuden er motion godt, hvis du har forhøjet blodtryk, slidgigt, lungesygdomme, sukkersyge, forstoppelse eller rygsmerter.

Selv om motion og træning bevisligt giver et langt bedre helbred og gør det lettere for ældre at klare de daglige gøremål, viser en undersøgelse, at kun 12% af ældre mellem 65 og 75 år dyrker regelmæssig og målrettet motion.

Fordele og gevinster ved motion

Du får mere energi, når du er fysisk aktiv, og jo bedre træning du er i, jo bedre er dit helbred alt andet lige også. Fysisk aktivitet er godt for hjernen, forbedrer kredsløbet og dermed hjernens forsyning med blod og energi, som især har en betydning for bl.a. din opmærksomhedsevne og korttidshukommelse. Motion og træning giver en masse ekstra fordele for dig som ældre i form af:

  • Større udholdenhed og bedre balance
  • Stærk reducering af brud ved fald
  • Bedre immunforsvar mod sygdomme
  • Færre hjerte-kar sygdommen
  • Bedre forebyggelse mod aldersdiabetes
  • Mindre knogleskørhed
  • Mindre risiko for sygdom
  • Bedre hukommelse
  • Større selvtillid og livskvalitet
  • Flere leveår.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet

Hvis du vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så skal du være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter.

Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

Udover den daglige moderate aktivitet anbefales det, at du mindst 2 gange om ugen laver motion med høj aktivitet af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.

Er du fysisk aktiv ud over det anbefalede, vil det medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Motionsformer der passer til dit helbred

Hvis du har en diagnose, hvor fysisk aktivitet er en del af behandlingen, bør du være fysisk aktiv på en måde og i et omfang, der kan lade sig gøre i forhold til diagnosen og samtidig tager hensyn til din mobilitet.

Som ældre kan det være svært at finde ud af, hvor det er muligt at gå til en form for fysisk træning, der passer til ens skavanker. Bentøjet er måske ikke, hvad det har været, så mere fysisk betonede idrætsformer som f.eks. tennis, fodbold eller badminton bliver måske lagt på hylden, efterhånden som man bliver ældre, (man ser dog stadig aktive tennis- og badmintonspillere på både 80 og 90 år). Det handler således om at finde på alternative motionsformer, som er tilpasset ens skavanker og formåen.

Mange muligheder for fysisk træning

I det hele taget gælder det om at bevæge sig så meget som muligt. At tage trappen i stedet for elevatoren, at cykle eller gå i stedet for at tage bilen og at vænne sig til en fast daglig rutine med f.eks. lidt morgengymnastik og daglige gåture.

Af alternative muligheder for ældre er der i dag f.eks. private og offentlige motionscentre, hvor der kan udarbejdes træningsprogrammer specielt tilpasset ældre. I Vordingborg Kommune er der gratis tilbud om træning i motionscentre, hvis du er tilknyttet en patientskole, eller hvis du selv transporterer dig til aktivitetscentrenes træning og motionsaktiviteter.

En del gymnastikforeninger, svømmehaller og aftenskoler har desuden specielle ældrehold, hvor motionen og træningen kan holdes ved lige. Endelig er en del idrætsforeninger blevet opmærksomme på behovet for træning blandt ældre, og de har i dag oprettet særlige ældreafdelinger, hvor du som ældre oftest i dagtimerne tilbydes træning og motion - undertiden til reducerede kontingenter.

Kilder

Rapport: Fysisk aktivitet og ældre, Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard – www.sst.dk

Artikel: Motion efter 60, Morten Albjerg Nielsen, adjunkt, fysioterapeut, Master i fitness og træning – www.netdoktor.dk 

Artikel: Ældre får for lidt motion, Poul Calmann-Hinke -www.alun.dk 

Pjece: Bevægelse er sundt – Vordingborg Kommune