Spring til indhold

Din mulighed for at genvinde muskelmasse

Hvis du ønsker at bevare din styrke bedst muligt eller eventuelt øge din styrke lidt, er det nødvendigt med noget kraftigere fysisk træning. Din muskelmængde og kropsstyrke kan øges betydeligt, hvis du laver forskellige former for styrketræning.

I dag er det påvist, at mennesker i aldersgruppen 80-89 år, efter 12 ugers hård styrketræning, er i stand til at opnå en muskelstyrke, som svarer til den muskelstyrke, den utrænede del af befolkningen i aldersgruppen 61-70 år har. Det kan groft sagt siges, at deres muskler på kun 12 uger blev 19 år yngre. En anden gruppe ældre havde efter blot tre måneder med fysisk træning tre gange om ugen øget deres muskelmængde med op til 7%. Så det afliver myten om, at man som ældre ikke kan genvinde sin muskelmasse.

Når du øger din muskelmasse, har det den ekstra fordel, at dit stofskifte også øges, fordi dit fedt bliver erstattet af muskler. Derved kommer du ind i en god udvikling, hvor du både kan bevare en mere konstant vægt og en større styrke. Og der er egentlig ingen øvre grænser for, hvor højt oppe i alderen du kan blive ved med at træne og dyrke motion.