Spring til indhold

Kilder

Publikation: Ældre og alkohol, Videnscenter om alkohol – www.socialstyrelsen.dk 

Notat: Sundhedsstyrelsens nye udmelding vedrørende alkohol – www.sst.dk 

Publikation: To Reduce health Risks from drinking Alcohol, Australian Gowerment - www.nhmrc.gov.au