Spring til indhold

Fakta

Større følsomhed overfor alkohol

Når du bliver ældre, er du mere følsom over for alkohol, og det har flere årsager:

Som senior/ældre har du mindre væske i kroppen, derfor bliver promillen højere. Det betyder eksempelvis, at de tre øl, som gav dig en ganske svag promille som 30 årig, giver dig en noget højere alkoholkoncentration i blodet – og altså en højere promille som ældre.

Med alderen får kroppen også sværere ved at klare alkohol, hvilket f.eks. kan give balanceproblemer, som kan resultere i faldulykker.

Alkohol og medicin

Hvis du får medicin, skal du være særligt forsigtig med alkohol, da kombinationen af alkohol og medicin kan øge medicinens bivirkninger eller forringe medicinens effekt.

Kombineres alkohol med smertestillende medicin, antihistaminer eller antibiotika, kan der opstå bivirkninger, og i værste fald kan det være livsfarligt at drikke alkohol, samtidig med at man bruger blodfortyndende medicin. Alkohol modvirker desuden effekten af mavesårsmedicin og medicin mod for højt blodtryk. For diabetikere kan mere end et par genstande medføre fald i blodsukkeret.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Hvis du har et alkohol forbrug på 7 genstande eller mindre om ugen for kvinder og 14 for mænd - har du en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol.

Hvis du har et alkohol forbrug på mere end 14 genstande om ugen for kvinder og mere end 21 for mænd - har du en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol.

Et stort alkoholforbrug kan eksempelvis give skader på nervesystemet og skade hukommelsen.

Glæden ved alkohol i fællesskaber

Alkohol har også nogle positive sider og indgår naturligt i forskellige sammenhænge og små venskabsgrupper, hvor forbruget bliver styret og er en del af et varmt fællesskab. Det kan f.eks. være bridgefællesskabet med den tilknyttede spisning, de gamle drenge som mødes i en fælles interesse for molefiskeri med en øl ved siden af dåsen med madding, eller det kan være kursusholdet i finere madlavning, der også nyder et par glas til maden.

Endelig kan alkohol være en del af en hyggelig aften i forskellige sociale sammenhænge, med levende lys og blomster på bordet, hvor der skabes en positiv stemning med nærhed, varme og samtale kombineret med humor og latter.

Kilder

Publikation: Ældre og alkohol, Videnscenter om alkohol – www.socialstyrelsen.dk 

Notat: Sundhedsstyrelsens nye udmelding vedrørende alkohol – www.sst.dk 

Publikation: To Reduce health Risks from drinking Alcohol, Australian Gowerment - www.nhmrc.gov.au