Spring til indhold

Hvad er formålet med besøget?

At støtte borgeren til at få et godt seniorliv ved at:

  • Yde råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme.

  • Yde råd og vejledning om kommunens og privates servicetilbud.

  • Yde råd og vejledning om kommunens aktivitets og bevægelsestilbud.

  • Støtte til at gøre brug af egne ressourcer.

  • Støtte til at bevare eller styrke sociale netværk.