Spring til indhold

Vordingborg Kommune har følgende tilbud til borger med demens/hukommelsessvækkelse og deres pårørende

Vordingborg Kommune har 4 daghjem for hjemmeboende borgere med demens:

EGEHUSET

Banevej 6
4735 Mern

HAVEKLUBBEN

Rosagervej 37
4720 Præstø

HYGGEKLUBBEN

Sildemarken 2
4791 Borre

DAGHJEMMET SOLVANG

Orevej 33
4760 Vordingborg

Henvendelse om bevilling af daghjemsplads skal ske til demenskoordinatorerne.