Spring til indhold

Fuldmagter

HVAD ER EN FULDMAGT?

 

At give en person fuldmagt betyder, at du giver personen ret til at handle på dine vegne inden for et bestemt område.

Det kan være praktisk at have givet en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne, hvis du f.eks. mister evnen til at handle på grund af en demens sygdom/hukommelsessvækkelse.

 

Fuldmagten kan være begrænset til et enkelt økonomisk forhold eller alle økonomiske forhold.

FREMTIDSFULDMAGT

Fremtidsfuldmagt kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold.
Fremtidsfuldmagt er i forhold til en almindelig fuldmagt en formel og lovreguleret ordning.
Se nærmere under nedenstående link

www.borger.dk

www.aeldresagen.dk

 

NYTTIGE LINKS

www.alzheimer.dk

www.videnscenterfordemens.dk