Spring til indhold

Beskyttet beskæftigelse

 • Beskyttet beskæftigelse er et arbejde, hvor arbejdspladsen tager særlige hensyn til dine fysiske/psykiske/sociale forudsætninger.

 • Arbejdet er typisk i dagtimerne, inden for tidsrummet kl. 8 – 16. 

 • Du kan enten være ansat på halv eller hel tid.

 • Du aflønnes med et mindre honorar for din arbejdsindsats.

 • Beskæftigelsen kan eventuelt kombineres med et aktivitetstilbud, så du kun arbejder nogle af ugedagene.

Hvem kan søge beskyttet beskæftigelse

 • Hvis du er under 65 år og har fysiske, psykiske eller sociale problemer, kan du søge om at benytte et af kommunens beskæftigelsestilbud.

 • Du kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

 • Du kan ikke benytte tilbud efter anden lovgivning.

 • Tilbuddet er gratis, men du skal selv betale udgiften til din transport de første 10 km til og fra arbejdsstedet. Arbejdsstedet refunderer dine øvrige transportudgifter til offentlige transportmidler.

 • Du kan blive ansat på et af kommunens tilbud i Præstø, Vordingborg, Nyord eller Askeby på Møn.

 • Der er også mulighed for, at personalet kan hjælpe dig med at finde et særligt arbejdstilbud på en privat eller anden offentlig arbejdsplads. 

Hvordan søger du beskyttet beskæftigelse

 • Du skal kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap, hvis du er over 25 år.

 • Hvis du er mellem 18-25 år, skal du kontakte Ungecenteret.

 • Du kan se kontaktoplysningerne i boksen til højre på denne side. 

 • Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning.

Center for socialpædagogik

Vordingborg Sociale Virksomhed har mange beskæftigelsestilbud både i Præstø, Vordingborg og på Nyord.

Du kan læse mere om Vordingborgs Sociale Virksomhed på Center for Socialpædagogiks hjemmeside.

 

Grønsalen - Landbruget

Center for Socialpsykiatri kan tilbyde beskæftigelse i landbruget.

Landbruget ligger på Botilbuddet Grønsalen i Askeby.

Du kan læse mere om Grønsalens landbrug på stedets hjemmeside