Spring til indhold

Varsling om forhøjet vandstand

Der varsles om forhøjet vandstand flere steder i kommunen fredag 9. til søndag den 11. februar.

OPDATERING OM FORHØJET VANDSTAND DEN 10. FEBRUAR 2024 KL. 13:00

Meldingen fra alle myndigheder er, at det er gået godt, og natten har ikke givet problemer.

I Præstø arbejder vi fortsat sammen med Midt- og Sydsjællands Brand og Redning og Beredskabsstyrelsen på at få vandet ud af Tubæk Å. Det gør vi for at undgå oversvømmelser fra åen. Vandstanden i åen er steget med cirka 10 centimeter siden i nat. Det skyldes problemer med en af pumperne. Beredskabsstyrelsen er ved at hente en ny højkapacitetspumpe ind, som kan pumpe mere end de pumper, som vi har til rådighed lige nu. Når de nye pumper ankommer, er det vores og Beredskabets vurdering, at vi kan holde vandstanden i Tubæk Å nede.

Vi bliver ved med at pumpe vand ud af Tubæk Å samtidig med, at sluseportene står åbne. Det gør vi for at få vandet hurtigere ud af åen, end det lige nu er muligt gennem sluseporten.

Det er vandstanden i fjorden, som afgør, hvor meget vand der kan komme ud af sluseporten. Jo højere vandstand i fjorden – jo mindre vand kan vi få ud af Tubæk Å. Lige nu er vandstanden i fjorden så høj, at vi bliver nødt til at have hjælp fra pumperne. Alt i alt skal vi gerne have pumpet 105.000 liter vand i minuttet for at holde vandstanden i åen nede.

Sluseportene åbner og lukker automatisk alt efter vandstanden i fjorden og Åen. Vi forventer, at portene lukker et par gange i løbet af det næste døgn, så det er afgørende, at vi holder pumperne i gang. Pumperne bliver ved med at køre, så længe det er nødvendigt.

På Præstø Havn fungerer watertuben fortsat efter hensigten. Der er et par pumper i gang på indersiden af watertuben for at pumpe det vand væk, som finder vej forbi watertuben.

Vi fortsætter indsatsen i Præstø frem til, at situationen forhåbentlig bliver bedre i løbet af søndag eftermiddag/aften

I Stege har Vordingborg Forsyning pumpet vand væk fra busholdepladsen for at holde den tør.

I de sommerhusområder, som tidligere har oplevet skader på diger og oversvømmelser, ser situationen samlet set positiv ud. Der er ingen meldinger om digebrud, og vurderingen er pt., at digerne holder. Dog har der ved Oddermose Strand været digebrud sent i går eftermiddags to steder på diget. Der er vand i de sommerhuse, som også blev oversvømmet ved stormfloden i oktober.

Enkelte af sommerhusområderne oplever også problemer med vand i baglandet på grund af de store nedbørsmængder den seneste tid.

Vi anbefaler fortsat, at man ikke opholder sig i de udsatte sommerhusområder og opfordrer alle, som bor i udsatte områder til at følge med i situationen på www.dmi.dk.

Vi opdaterer også løbende vores Facebookside og hjemmeside www.vordingborg.dk.

OPDATERING OM FORHØJET VANDSTAND DEN 09.02.2024 kl. 14:45
Tubæk Å i Præstø er gået over sine bredder. Vi har hele morgenen forsøgt at pumpe vandet væk. Vi er i færd med at opsætte én til en pumpe, ligesom vi afventer endnu en pumpe fra Beredskabsstyrelsen. 
Der er blevet lagt en watertube ud langs havnen i Præstø i forsøget på at forhindre vand i at trænge ind på havneområdet. Watertuben har lige nu god effekt.
Det er muligt at hente sand og sække ved Biblioteket i Præstø. Husk at medbringe skovl.
Vores dygtige medarbejdere arbejder lige nu på at mindske vandskaderne i Præstø. Det er et arbejde, som vi prioriterer højt, og derfor vil man nogle steder opleve, at vores sideløbende arbejde med at rydde sne kan gå lidt langsommere end normalt.
Vi opdaterer vores Facebook og hjemmeside løbende.
Følg med i situationen på www.dmi.dk

 

Der varsles om forhøjet vandstand flere steder i Vordingborg Kommune i løbet af fredag den 9. februar 2024.

Derfor anbefaler vi alle, der bor i kystnært område, at holde øje med både vandstand og prognoser. Bor man i et område, der kan blive berørt af de forhøjede vandstande, er det muligt at hente sand og sandsække ved parkeringspladsen ved Biblioteket i Præstø. Husk at medbringe en skovl.


Særligt omkring Roneklint, Oddermosen og Ulvshale Strand:
Ved Roneklint, Oddermosen og Ulvshale Strand anbefaler vi, at man ikke opholder sig i sommerhusområderne fra fredag eftermiddag på grund af mulighed for dige-gennembrud. Hvis der skulle ske brud på digerne i disse områder, kan det betyde en meget høj vandstand på kort tid.


Særligt omkring Præstø:
Der er en watertube på vej til Præstø. Den bliver lagt langs havnearealet fra Jeppe Heins springvand til det røde Pakhus 12 (toiletbygningen). Alle parkerede biler skal derfor fjernes omgående fra havnearealet for at undgå, at de kommer til at ligge på ydersiden af watertuben. Hvis bilerne ikke bliver fjernet, kan de ikke komme væk, før watertuben bliver fjernet igen.

Vi har på billedet markeret med en rød streg, hvordan watertuben sandsynligvis vil blive lagt ud. Dog berør det på en konkret vurdering, når den lægges ud, og derfor er det vigtigt, at alle biler i området bliver fjernet.

Watertube ved Præstø Havn

Ved Tubæk Å opstiller vi en traktorpumpe, så vi er klar til at pumpe vand væk fra åen, hvis vandstanden stiger for meget. Det kan blive nødvendigt at pumpe vand fra åen ud i fjorden samtidig med, at sluseporten er åben.


Vi forventer, at vandstanden igen begynder at falde i løben af lørdagen. Følg med på DMI’s hjemmeside her: https://www.dmi.dk/