Spring til indhold

Vandløbsråd

  • På denne side kan du finde oplysninger om vandløbsrådets arbejde.
  • Vandløbsrådet repræsenterer erhvervs- og grønne interesser omkring vandløbene.
  • Rådet består af 9 medlemmer samt repræsentanter for kommunen.
  • Rådet er nedsat i forbindelse med kommunens revision af regulativerne for de offentlige vandløb.
  • Rådet forventes at afslutte sit arbejde med anbefalinger til de kommende regulativer med udgangen af 2017.

Udgangspunkt for udarbejdelse af kommende vandløbsregulativer

Referater