Spring til indhold

Private vandløb

  • For private vandløb gælder, at det er den enkelte bredejer, der har ansvaret for vedligeholdelsen af vandløbet.
  • Læs mere i pjecen Vandløbsvedligeholdelse i højre side, om hvordan du vedligeholder dit vandløb, dræn og rørlagte vandløb.