Spring til indhold

Offentlige vandløb

Om et vandløb er offentligt eller privat er historisk betinget.

  • Offentlige vandløb er tit større vandløb, hvor der er mange lodsejere, og hvor man engang har været uenige om fordelingen af udgifterne til vedligeholdelsen.
  • Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb er beskrevet i vandløbsregulativerne.
  • Hovedparten af de offentlige vandløb vedligeholdes af eksterne entreprenører.
  • Du kan i skemaet se, hvornår vi har afsluttet grødeskæringen i vandløbene.