Spring til indhold

Vandløb

  • Vandløbslovens omfatter vandløb, grøfter, kanaler, pumpelag og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande samt diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.
  • Vi har 19 vandløbsoplande. For hvert af de 19 udpegede oplandsområder findes der en vandløbsrepræsentant.
  • Vandløbsrepræsentanterne er udpeget af landbrugsorganisationerne. Formålet med vandløbsrepræsentanter er at fremme dialog mellem grundejere og kommunen.
  • Liste over vandløbsrepræsentanter