Spring til indhold

Søer og vandhuller

Ansøgning om sø/vandhul

Søer

  • Der er registreret over 1600 søer i kommunen, og søer er naturbeskyttede efter loven.
  • Naturlige søer har 2 meter bræmmer, der skal friholdes for jordarbejde.
  • Ønsker du at grave en sø eller foretage fysiske ændringer af en eksisterende sø, kræver det en tilladelse af os.
  • Du kan læse mere om ansøgning af anlæg af sø/vandhul under vandhuller.

Kort over målsatte søer

Vandhuller

  • Ønsker du at grave et vandhul eller foretage fysiske ændringer af et eksisterende vandhul, kræver det en tilladelse af os.
  • Etablering af nye vandhuller forudsætter, at du har søgt og fået en landzonetilladelse af os.
  • Fysiske ændringer af eksisterende vandhuller forudsætter, at du har søgt og fået en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.