Spring til indhold

Gadekær

  • Der er registreret 89 gadekær i kommunen.
  • De fleste gadekær ligger på gadejord, det vil sige at de tilhører bylauget, hvis et sådan findes.
  • Enkelte gadekær er dog privatejede.
  • Vi har foretaget en hurtig besigtigelse af alle gadekær i 2010 og i 2011 har vi foretaget en naturregistrering.
  • Registreringerne bliver anvendt til en prioritering af renovering og vedligeholdelse af kær og udenoms arealer.

Kort over gadekær

 Restaurering af gadekær

  • Tænker I på at gøre noget ved jeres gadekær, så henvend jer med et projekt.
  • Der ydes tilskud til specifikke dele af gadekærsprojekter ud fra en vurdering af, hvad der gavner vandmiljøet mest.